Tìm thấy 463 thủ tục

Toàn trình
Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên
TTHC còn lại
Thủ tục thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia
TTHC còn lại
Trình tự xác định tiền sử dụng đất (đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất).
Toàn trình
Xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước
Toàn trình
1.006339.000.00.00.H38
TTHC còn lại
Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Huyện)
Toàn trình
Cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường (Thành Phố)
TTHC còn lại
Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Huyện)
Toàn trình
Cấp đổi Giấy phép môi trường (Thành Phố)
Toàn trình
Cấp giấy phép môi trường (cấp Huyện)
TTHC còn lại
Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Huyện)
Toàn trình
Cấp lại giấy phép môi trường (Thành Phố)
Toàn trình
Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC cấp huyện)
Toàn trình
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
Toàn trình
Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Loading...