Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan


Logo Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
 • Điện thoại: 020 3820125
 • Email: contact-skhcn@laocai.gov.vn
 • Fax: 0203 924898
 • Địa chỉ cơ quan: Khối 7 Đại lộ Trần Hưng Đạo- TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai
Logo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Điện thoại: 02143.906.868
 • Địa chỉ cơ quan: B3 đại lộ Trần Hưng Đạo - Tầng 4- Trung tâm HCC
Logo Sở Văn hóa và Thể thao
Sở Văn hóa và Thể thao
 • Điện thoại: 02143.999.999
 • Địa chỉ cơ quan: B3 đại lộ Trần Hưng Đạo - Tầng 4- Trung tâm HCC
Logo Trung tâm Hành chính công
Trung tâm Hành chính công
 • Điện thoại: 02143.906.868
 • Email: hcc@laocai.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: B5 - đường Trần Hưng Đạo - phường Nam Cường Tỉnh Lào Cai
Logo UBND thị xã Sa Pa
UBND thị xã Sa Pa
 • Điện thoại: 02143.123.456
 • Địa chỉ cơ quan: Thị xã Sa Pa
Logo UBND Thành Phố Lào Cai
UBND Thành Phố Lào Cai
 • Điện thoại: 0203 119 119
 • Email: ubndtp-contact@laocai.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Phường Kim Tân - TP. Lào Cai