Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 1644/QĐ-UBND 06/07/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính mới lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của S Xem thêm >>
2 1481/QĐ-UBND 20/06/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 12 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực điện, quản lý bán hàng đa cấp thuộc phạm vi chức năn Xem thêm >>
3 1470/QĐ-UBND 19/06/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi,bổ sung trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năngquản l Xem thêm >>
4 1340/QĐ-UBND 03/06/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai Xem thêm >>
5 1292/QĐ-UBND 31/05/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trườ Xem thêm >>
6 1295/QĐ-UBND 31/05/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố danh mục 25 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà n Xem thêm >>
7 1255/QĐ-UBND 26/05/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Xem thêm >>
8 1168/QĐ-UBND 16/05/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Xem thêm >>
9 1129/QĐ-UBND 12/05/2023 Quyết định Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai Xem thêm >>
10 1131/QĐ-UBND 12/05/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài ngu Xem thêm >>
11 1088/QĐ-UBND 10/05/2023 Quyết định Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục Xem thêm >>
12 1075/QĐ-UBND 09/05/2023 Quyết định Về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở công Xem thêm >>
13 1013/QĐ-UBND 28/04/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính bị bãi bỏ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao Xem thêm >>
14 1009/QĐ-UBND 27/04/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi c Xem thêm >>
15 1004/QĐ-UBND 27/04/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở N Xem thêm >>
16 928/QĐ-UBND 21/04/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 36 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của S Xem thêm >>
17 903/QĐ-UBND 19/04/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Xem thêm >>
18 849/QĐ-UBND 15/04/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở công thư Xem thêm >>
19 844/QĐ-UBND 14/04/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Xem thêm >>
20 839/QĐ-UBND 14/04/2023 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Xem thêm >>