Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 905/QĐ-UBND 29/04/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 01 TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát Xem thêm >>
2 846/QĐ-UBND 26/04/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai Xem thêm >>
3 845/QĐ-UBND 26/04/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Lào Cai Xem thêm >>
4 837/QĐ-UBND 24/04/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 20 thủ tục hành chính cấp huyện lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể t Xem thêm >>
5 836/QĐ-UBND 24/04/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính cấp xã lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xem thêm >>
6 835/QĐ-UBND 24/04/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc p Xem thêm >>
7 794/QĐ-UBND 20/04/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào Xem thêm >>
8 782/QĐ-UBND 15/04/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố danh mục 33 thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương bi Xem thêm >>
9 762/QĐ-UBND 13/04/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thuộc phạm vi chức Xem thêm >>
10 700/QĐ-UBND 01/04/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Xem thêm >>
11 682/QĐ-UBND 30/03/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản Xem thêm >>
12 681/QĐ-UBND 30/03/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao t Xem thêm >>
13 642/QĐ-UBND 24/03/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 26 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải-Xây dự Xem thêm >>
14 554/QĐ-UBND 14/03/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố 01 thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai Xem thêm >>
15 556/QĐ-UBND 14/03/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 11 thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Mô Xem thêm >>
16 516/QĐ-UBND 03/03/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và việ Xem thêm >>
17 485/QĐ-UBND 25/02/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Mô Xem thêm >>
18 413/QĐ-UBND 17/02/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản Xem thêm >>
19 255/QĐ-UBND 29/01/2022 Quyết định Về việc công bố Danh mục 125 thủ tục hành chính cấp tỉnh lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Xem thêm >>
20 210/QĐ-UBND 27/01/2022 Quyết định Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Xem thêm >>