Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 2609/QĐ-UBND 02/11/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước; Sửa đổi Quyết định số 5 Xem thêm >>
2 2545/QĐ-UBND 31/10/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố 18 thủ tục hành chính áp dụng tại cấp tỉnh và cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phá Xem thêm >>
3 2554/QĐ-UBND 31/10/2022 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông n Xem thêm >>
4 2555/QĐ-UBND 31/10/2022 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở N Xem thêm >>
5 2278/QĐ-UBND 09/10/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Xem thêm >>
6 2235/QĐ-UBND 04/10/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức n Xem thêm >>
7 2210/QĐ-UBND 30/09/2022 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phá Xem thêm >>
8 1962/QĐ-UBND 08/09/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng q Xem thêm >>
9 1961/QĐ-UBND 08/09/2022 Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Xem thêm >>
10 1765/QĐ-UBND 15/08/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều l Xem thêm >>
11 1707/QĐ-UBND 07/08/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai Xem thêm >>
12 1705/QĐ-UBND 07/08/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triể Xem thêm >>
13 1584/QĐ-UBND 15/07/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế Xem thêm >>
14 1559/QĐ-UBND 12/07/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 14 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư p Xem thêm >>
15 1545/QĐ-UBND 08/07/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc p Xem thêm >>
16 1488/QĐ-UBND 01/07/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý củ Xem thêm >>
17 1472/QĐ-UBND 30/06/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận Xem thêm >>
18 1464/QĐ-UBND 29/06/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Xem thêm >>
19 1466/QĐ-UBND 29/06/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý Xem thêm >>
20 1458/QĐ-UBND 29/06/2022 Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thôn Xem thêm >>