• NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
  • ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC
  • HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TTHC QUA ĐIỆN THOẠI
TRA CỨU HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
Tra cứu hồ sơ bằng tin nhắn SMS TTHC  <Khoảng cách><Số hồ sơ> gửi 8188
Ví dụ: TTHC 3725051803047732 gửi 8188 (1000 VNĐ/tin nhắn);
Số lượt truy cập
7111939
Cán bộ đang online: 2
Công dân đang online: 2
Hôm qua: 5975
Tháng trước: 396913
Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Số lượt truy cập
7111939
Cán bộ đang online: 2
Công dân đang online: 2
Hôm qua: 5975
Tháng trước: 396913