CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2527 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 LĐ-TL-QHLĐ_0020 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc Làm
2 HDXD-04 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (do lỗi của cơ quan cấp) Hoạt động Xây dựng
3 DT_01 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc
4 QLCCCD_01 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Cấp, Quản lý căn cước công dân
5 CS_1 Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân Chính sách
6 QLPT_01 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông
7 QLCD_01 Đăng ký mẫu con dấu mới Đăng ký, quản lý con dấu
8 KNTC_01 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Khiếu nại, tố cáo
9 PCCC_01 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy
10 QLCT_01 Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài Quản lý đăng ký cư trú
11 QLNN_01 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT
12 QLVK_01 Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
13 QLXNC_001 Cấp hộ chiếu phổ thông Quản lý Xuất, nhập cảnh
14 TCCB_1 Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh Tổ chức cán bộ
15 ĐT01.2021 Chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (Dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 32) Đầu tư tại Việt Nam