Đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức trong việc giải quyết TTHC


Loading...** Để nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Lào Cai, Kính mong Quý Ông/Bà dành thời gian để đánh giá chất lượng phục vụ, dịch vụ hành chính công mà Quý Ông/Bà đã hoặc đang thực hiện tại tỉnh Lào Cai. Sự góp ý của Quý Ông/Bà sẽ giúp cho dịch vụ hành chính công tại tỉnh Lào Cai ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!