Tìm thấy 137 thủ tục

Toàn trình
Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia
Toàn trình
Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào
Toàn trình
Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào
Toàn trình
Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc loại A, B, C, E, F, G cho phương tiện của Việt Nam
Toàn trình
Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng
Toàn trình
Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng
Toàn trình
Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia
Toàn trình
Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia
Toàn trình
Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào
Toàn trình
Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào
Toàn trình
Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc loại A, B, C, E, F, G cho phương tiện của Việt Nam
Toàn trình
Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)
Toàn trình
Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)
Toàn trình
Công bố đưa bến xe khách vào khai thác
Toàn trình
Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác
Loading...