Tìm thấy 226 thủ tục

Mức độ 2
Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia
Mức độ 2
Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia
Mức độ 2
Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia
Mức độ 2
Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào
Mức độ 2
Cấp Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD
Mức độ 4
Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác
Mức độ 2
Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào
Mức độ 2
Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc loại A, B, C, E, F, G cho phương tiện của Việt Nam
Mức độ 4
Cấp Giấy phép xe tập lái
Mức độ 4
Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác
Mức độ 2
Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo
Mức độ 2
Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia
Mức độ 2
Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia
Mức độ 2
Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào
Mức độ 2
Cấp lại Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD
Loading...