Tìm thấy 137 thủ tục

Toàn trình
Bãi bỏ đường ngang
Toàn trình
Cấp Giấy phép kết nối các tuyến đường sắt
Toàn trình
Cấp Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang
Toàn trình
Cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt
Toàn trình
Chấp thuận chủ trương kết nối các tuyến đường sắt
Toàn trình
Chấp thuận chủ trương xây dựng đường ngang (đối với đường sắt có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 100 km/giờ giao nhau với đường bộ; đường sắt giao nhau với đường bộ từ cấp IV trở xuống)
Toàn trình
Gia hạn giấy phép kết nối, bãi bỏ kết nối các tuyến đường sắt
Toàn trình
Gia hạn Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang
Toàn trình
Gia hạn giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt
Toàn trình
Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn
Toàn trình
Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa
Toàn trình
Cấp giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa đối với phương tiện, thủy phi cơ
Toàn trình
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Toàn trình
Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông
Toàn trình
Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trong trường hợp bến thủy nội địa có quy mô, thông số kỹ thuật phù hợp với cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa
Loading...