Tìm thấy 179 thủ tục

Toàn trình
Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia
Toàn trình
Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia
Toàn trình
Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia
Một phần
Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào
Toàn trình
Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác
Toàn trình
Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào
Một phần
Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc loại A, B, C, E, F, G cho phương tiện của Việt Nam
Toàn trình
Cấp Giấy phép xe tập lái
Toàn trình
Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác
Một phần
Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo
Toàn trình
Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia
Toàn trình
Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia
Một phần
Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào
Toàn trình
Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào
Một phần
Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc loại A, B, C, E, F, G cho phương tiện của Việt Nam
Loading...