Tìm thấy 463 thủ tục

TTHC còn lại
Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Toàn trình
Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế
TTHC còn lại
Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất
Toàn trình
Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện)
Toàn trình
Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện)
Toàn trình
Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện
TTHC còn lại
Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
Toàn trình
Cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.
Toàn trình
Chuyển nhượng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.
Toàn trình
Mua hóa đơn lẻ
Toàn trình
Mua quyển hóa đơn
Toàn trình
Thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.
TTHC còn lại
Thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.
Toàn trình
Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công
Toàn trình
Thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lập, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu
Loading...