Tìm thấy 137 thủ tục

Một phần
Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ
TTHC còn lại
Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác
Một phần
Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Một phần
Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Toàn trình
Công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác
Toàn trình
Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ
Toàn trình
Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Toàn trình
Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc
Toàn trình
Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
Toàn trình
Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động
Toàn trình
Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô
Toàn trình
Cấp Giấy phép lái xe quốc tế
Toàn trình
Cấp Giấy phép xe tập lái
Toàn trình
Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe)
Toàn trình
Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động
Loading...