Tìm thấy 226 thủ tục

Mức độ 4
Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương
Mức độ 4
Chấp thuận tiếp tục sử dụng đối với công trình đường thủy nội địa hết tuổi thọ thiết kế
Mức độ 4
Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam
Mức độ 4
Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông
Mức độ 4
Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương
Mức độ 4
Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương
Mức độ 4
Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trong trường hợp bến thủy nội địa có quy mô, thông số kỹ thuật phù hợp với cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa
Mức độ 4
Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa
Mức độ 4
Công bố đóng khu neo đậu
Mức độ 4
Công bố đóng luồng đường thủy nội địa khi không có nhu cầu khai thác, sử dụng
Mức độ 4
Công bố đóng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương
Mức độ 2
Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa
Mức độ 4
Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp thi công công trình (trừ trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương)
Mức độ 4
Công bố hoạt động cảng thủy nội địa
Mức độ 4
Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính
Loading...