Toàn trình  Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa

Ký hiệu thủ tục: 1.009452.000.00.00.H38
Lượt xem: 189
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông vận tải
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đường thủy nội địa
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 10 Ngày làm việc

  - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Giao thông vận tải -XD,Chi cục đường thủy nội địa khu vực có văn bản trả lời
  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chi cục đường thủy nội địa khu vực, Sở Giao thông vận tải-XD có văn bản thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng gửi chủ đầu tư

 • Trực tuyến
 • 10 Ngày làm việc

  - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Giao thông vận tải -XD,Chi cục đường thủy nội địa khu vực có văn bản trả lời
  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chi cục đường thủy nội địa khu vực, Sở Giao thông vận tải-XD có văn bản thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng gửi chủ đầu tư

 • Dịch vụ bưu chính
 • 10 Ngày làm việc

  - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Giao thông vận tải -XD,Chi cục đường thủy nội địa khu vực có văn bản trả lời
  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chi cục đường thủy nội địa khu vực, Sở Giao thông vận tải-XD có văn bản thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng gửi chủ đầu tư

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Văn bản thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến.
Lệ phí


Không

Phí


Đang cập nhật

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 08/2021/NĐ-CP Số: 08/2021/NĐ-CP

a) Nộp hồ sơ TTHC:

 • Chủ đầu tư có nhu cầu thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải.

b) Giải quyết TTHC:
 • - Chủ đầu tư nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải, đối với bến thủy nội địa trên đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, trước khi có văn bản thỏa thuận, Sở Giao thông vận tải lấy ý kiến của Chi cục đường thủy nội địa khu vực. - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa khu vực có văn bản trả lời; - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chi cục đường thủy nội địa khu vực, Sở Giao thông vận tải có văn bản thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng gửi chủ đầu tư; - Trường hợp bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển, trước khi thẩm định, thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng, Sở Giao thông vận tải lấy ý kiến của Cảng vụ hàng hải bằng văn bản. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Cảng vụ hàng hải có văn bản trả lời.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Đơn đề nghị thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa theo mẫu; 20.docx Bản chính: 1Bản sao: 0
- Bản sao văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); Bản chính: 0Bản sao: 1
- Sơ đồ mặt bằng vị trí dự kiến xây dựng bến thủy nội địa: Thể hiện địa danh, vị trí công trình, vùng đất, vùng nước trước bến thủy nội địa, lý trình (km) sông, kênh, rạch và các công trình liền kề (nếu có). Bản chính: 1Bản sao: 0

File mẫu: