Tìm thấy 226 thủ tục

Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn
Mức độ 4
Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng
Mức độ 4
Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất
Mức độ 4
Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Mức độ 4
Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng
Mức độ 4
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
Mức độ 4
Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý.
Mức độ 4
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
Mức độ 4
Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng
Mức độ 4
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Mức độ 4
Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào
Mức độ 4
Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ, xe của các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao, xe do doanh nhân ngoại quốc tự lái trừ phương tiện của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại Hà Nội
Mức độ 4
Cấp Giấy phép loại A, E hoặc giấy phép loại B, C, F, G lần đầu trong năm
Loading...