Toàn trình  Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc

Ký hiệu thủ tục: 1.002325.000.00.00.H38
Lượt xem: 123
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quản Lý Vận Tải
Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết  • 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


  • Thông báo bổ sung, thay thế khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Lệ phí


Không

Phí


Đang cập nhập

Căn cứ pháp lý  • Nghị định 119/2021/NĐ-CP Số: 119/2021/NĐ-CPa) Nộp hồ sơ TTHC

  • Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.

  • Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ đối với tuyến vận tải vào sâu trong lãnh thổ của hai nước; Sở Giao thông vận tải các tỉnh giáp biên giới Việt - Trung chấp thuận bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ đối với các tuyến giữa khu vực biên giới của hai nước.

b) Giải quyết TTHC

  • Cơ quan quản lý tuyến kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung phải thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan quản lý tuyến ra văn bản chấp thuận bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Giấy đề nghị thay thế/bổ sung phương tiên khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc theo mẫu; Mẫu.docx Bản chính: 1 Bản sao: 0
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký hoặc bản sao từ sổ gốc của Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh;   Bản chính: 0 Bản sao: 1
- Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc theo mẫu. Mẫu.docx Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

Không có