Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Việt Tiến

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 391 391 341 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 4 4 4 0 100 %