Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tả Củ Tỷ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 116 115 108 1 99.1 %
Lao động thương binh & xã hội 1 0 0 1 0 %