Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nghĩa Đô

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 433 432 423 1 99.8 %
Lao động thương binh & xã hội 13 11 10 2 84.6 %