Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Điện Quan

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 924 924 919 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 51 51 50 0 100 %
Nội vụ 2 2 2 0 100 %