Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Chiềng Ken

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 226 225 163 1 99.6 %
Lao động thương binh & xã hội 13 13 13 0 100 %