Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Cốc Ly

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 845 843 768 2 99.8 %
Lao động thương binh & xã hội 67 65 61 2 97 %
Đất đai 6 6 6 0 100 %