Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Bản Lầu

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 794 789 772 5 99.4 %
Lao động thương binh & xã hội 45 45 45 0 100 %