Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Trì Quang

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 680 680 676 0 100 %
Đất đai 3 3 3 0 100 %