Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Sơn Hà

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 785 785 732 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 61 61 61 0 100 %
Đất đai 3 2 0 1 66.7 %