Thống kê theo lĩnh vực của Ubnd xã Cốc San

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 852 840 802 12 98.6 %
Lao động thương binh & xã hội 26 25 25 1 96.2 %
Nội vụ 3 3 3 0 100 %
Đất đai 1 1 1 0 100 %