Thống kê theo lĩnh vực của UBND Thị trấn Bát Xát

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 4854 4853 3340 1 100 %
Lao động thương binh & xã hội 11 10 10 1 90.9 %
Đất đai 6 6 6 0 100 %
Nội vụ 1 1 1 0 100 %