Thống kê theo lĩnh vực của UBND Thị Trấn Mường Khương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 130 130 130 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 53 53 53 0 100 %