Thống kê theo lĩnh vực của UBND huyện Mường Khương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Lao động thương binh & xã hội 1142 1141 1138 1 99.9 %
Tư pháp 137 137 132 0 100 %
Nội vụ 113 113 112 0 100 %
Giáo dục & Đào tạo 76 76 63 0 100 %
Đất đai 62 57 48 5 91.9 %
Xây dựng 40 40 38 0 100 %
Văn hóa, thể thao và du lịch 4 4 4 0 100 %
Tài nguyên & môi trường 2 2 2 0 100 %