Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Trịnh Tường

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 513 509 509 4 99.2 %
Lao động thương binh & xã hội 75 74 74 1 98.7 %
Nội vụ 10 9 9 1 90 %
Đất đai 5 5 5 0 100 %