Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Trung Lèng Hồ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 649 647 606 2 99.7 %
Lao động thương binh & xã hội 9 7 7 2 77.8 %
Giáo dục & Đào tạo 1 1 1 0 100 %