Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Lào Cai

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 3723 3723 3681 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 30 30 30 0 100 %
Văn hóa, thể thao và du lịch 1 1 1 0 100 %