Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Mường Vi

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 1083 1082 564 1 99.9 %
Lao động thương binh & xã hội 9 9 7 0 100 %
Nội vụ 7 7 7 0 100 %