Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Mường Hum

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 950 936 923 14 98.5 %
Lao động thương binh & xã hội 21 21 20 0 100 %
Nội vụ 2 2 2 0 100 %