Toàn trình  Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài (địa phương)

Ký hiệu thủ tục: 1.003888.000.00.00.H38
Lượt xem: 83
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Báo Chí
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

 • Dịch vụ bưu chính
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


 • Văn bản chấp thuận

Phí

Đang cập nhập

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 88/2012/NĐ-CP Số: 88/2012/NĐ-CP

 • Thông tư 04/2014/TT-BTTTT Số: 04/2014/TT-BTTTT

 • Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (trụ sở tại các địa phương khác ngoài Hà Nội) có nhu cầu trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở của cơ quan, tổ chức mình gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Nội dung thông tin, tranh, ảnh dự kiến trưng bày.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị (theo mẫu); Mẫu 04 TT04.2014.tt-btttt.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

Không