Toàn trình  Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện)

Ký hiệu thủ tục: CAH_ANTT2
Lượt xem: 240
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

công an huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công An
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước, nộp trực tuyến hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính

Cách thức thực hiện:

Hình thức nộp

Thời hạn giải quyết

Phí, lệ phí

Mô tả

Trực tiếp

04 Ngày làm việc

Lệ phí : 300000 Đồng (300.000 đồng/lần cấp đổi giấy chứng nhận )

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp huyện ;

Trực tuyến

04 Ngày làm việc

Lệ phí : 300000 Đồng (300.000 đồng/lần cấp đổi giấy chứng nhận )

 Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (khi đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu về quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự)

Dịch vụ bưu chính

04 Ngày làm việc

Lệ phí : 300000 Đồng (300.000 đồng/lần cấp đổi giấy chứng nhận )

Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính;

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

04 Ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Phí

Lệ phí : 300000 Đồng (300.000 đồng/lần cấp đổi giấy chứng nhận )

Lệ phí

Lệ phí : 300000 Đồng (300.000 đồng/lần cấp đổi giấy chứng nhận )

Căn cứ pháp lý

Căn cứ pháp lý:

Số ký hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

96/2016/NĐ-CP

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

01-07-2016

Chính phủ

218/2016/TT-BTC

Thông tư 218/2016/TT-BTC

10-11-2016

Bộ Tài chính

 

Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong những trường hợp bị hư hỏng, sai thông tin, có thay đổi nội dung thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc hết thời hạn sử dụng đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp trước đó nộp hồ sơ tại cơ quan Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an cấp huyện vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì thụ lý giải quyết và cấp Giấy biên nhận hồ sơ; nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, đồng thời cấp Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên Giấy biên nhận hồ sơ, tổ chức, cá nhân đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 
 

Bao gồm

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Văn bản đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP)

Mẫu số 03

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Bản sao hợp lệ các tài liệu chứng minh sự thay đổi của các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (nếu có);

Mẫu số 02b

Bản chính: 0
Bản sao: 1

Tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP trong trường hợp thay đổi người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh

Mẫu số 02

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP trong trường hợp thay đổi người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh

Mẫu số 02b

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cấp

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

File mẫu:

Tùy theo từng nội dung thay đổi và đối với từng ngành, nghề đầu tư kinh doanh, cơ sở kinh doanh phải đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định lần lượt tại các Điều 7, 9 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP