Toàn trình  Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em

Ký hiệu thủ tục: 1.001305.000.00.00.H38
Lượt xem: 526
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Công tác XH tỉnh Lào Cai - Tổ 3 - Phường Bình Minh - Thành phố Lào Cai - Lào Cai.

Địa chỉ cơ quan giải quyết

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Công tác XH tỉnh Lào Cai - Tổ 3 - Phường Bình Minh - Thành phố Lào Cai - Lào Cai.

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • Không quy định

  Nộp đơn trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

 • Dịch vụ bưu chính
 • Không quy định

  Nộp đơn trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Quyết định đưa đối tượng ra khỏi cơ sở

Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư 55/2015/TT-BLĐTBXH - Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại các cơ sở trợ giúp trẻ em Số: 55/2015/TT-BLĐTBXH

 • Bước 1: Người giám hộ, gia đình hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng làm đơn đề nghị, gửi Giám đốc cơ sở trình bày rõ nguyện vọng đưa đối tượng về gia đình, cộng đồng

 • Bước 2: Giám đốc cơ sở quyết định đưa đối tượng ra khỏi cơ sở và bàn giao đối tượng cho UBND cấp xã có thẩm quyền để tiếp tục hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị của người giám hộ, gia đình hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng   Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

- Người giám hộ, gia đình ruột thịt hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng có đơn đề nghị; - Đối tượng đủ 18 tuổi. Trường hợp từ 18 tuổi trở lên đang học các cấp học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thì tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở cho đến khi tốt nghiệp văn bằng thứ nhất nhưng không quá 22 tuổi.