TTHC còn lại  Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (Cấp Xã)

Ký hiệu thủ tục: 1.004082
Lượt xem: 21
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Tài nguyên & môi trường
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 3 Ngày làm việc

  Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 3 Ngày làm việc

  Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Xác nhận vào Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.
Lệ phí Không
Phí Không
Căn cứ pháp lý
 • Luật đa dạng sinh học Số: 20/2008/QH12

 • Về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen Số: 59/2017/NĐ-CP

 • Nghị định 22/2023/NĐ-CP Số: 22/2023/NĐ-CP

 • Bước 1: Nộp hồ sơ Tổ chức, cá nhân sau khi thực hiện thỏa thuận, ký Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích với Bên cung cấp, nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc gửi qua đường bưu điện tới Ủy ban nhân dân cấp xã để xem xét xác nhận hợp đồng. Bước 2: Kiểm tra xem xét xác nhận Hợp đồng Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nguồn gen ngoài tự nhiên hoặc nơi đăng ký trụ sở của Bên cung cấp có trách nhiệm xác nhận Hợp đồng do tổ chức, cá nhân đề nghị.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Bản sao văn bản xác nhận đăng ký tiếp cận nguồn gen được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp; Bản chính: 0Bản sao: 1
Hợp đồng đã ký giữa các bên liên quan; Bản chính: 1Bản sao: 0
Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. Bản chính: 0Bản sao: 0
Xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người đề nghị xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích. Bản chính: 1Bản sao: 0

File mẫu:

Người đề nghị xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích cung cấp một trong các giấy tờ là hộ chiếu, Chứng minh nhân dân/số thẻ Căn cước công dân/số định danh cá nhân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân.