Toàn trình  Đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật

Ký hiệu thủ tục: 1.001653.000.00.00.H38
Lượt xem: 148
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

UBND Xã/Phường

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lao động thương binh & xã hội
Cách thức thực hiện

Trực tiếp, Trực Tuyến, Bưu Điện

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


TCVN ISO 9001:2015;- Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;-  Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;- Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.


TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

Tiếp nhận hồ sơ:

Khi có nhu cầu đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật thì người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại BP TN&TKQ của UBND xã

CCCM tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh bằng văn bản;

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (đối với hồ sơ giải quyết nhiều hơn 01 ngày) và cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT hoặc vào Sổ theo dõi hồ sơ (trường hợp chưa có Hệ thống thông tin MCĐT).

Công dân, BP TN&TKQ

½ ngày

Theo 5.2

Biểu mẫu theo QT.VP 02

B2

Giải quyết hồ sơ:

Công chức chuyên môn căn cứ hồ sơ đang lưu giữ:

+ Trường hợp hồ sơ đúng căn cứ thì dự thảo Giấy xác nhận khuyết tật

+ Trường không không đúng căn cứ thì làm văn bản từ chối có nêu rõ lý do

CCCM trình lãnh đạo UBND phê duyệt.

CCCM cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT.

CCCM

01  ngày

Biểu mẫu theo QT.VP 02

B3

Phê duyệt:

Lãnh đạo UBND xã phê duyệt kết quả thực hiện.

Lãnh đạo cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT.

Lãnh đạo UBND xã

01 ngày

Giấy xác nhận khuyết tật;

Biểu mẫu theo QT.VP 02

B4

Trả kết quả:

CCCM tiếp nhận hồ sơ từ lãnh đạo UBND, đóng dấu, lưu hồ sơ, và trả kết quả cho công dân tại BP TN&TKQ.

CCCM cập nhật thông tin, dữ liệu vào Hệ thống thông tin MCĐT hoặc vào Sổ theo dõi hồ sơ (trường hợp chưa có Hệ thống thông tin MCĐT).

CCCM

½ ngày

Biểu mẫu theo QT.VP 02

 

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Đơn đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp, đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật (theo mẫu)

X

 

 

File mẫu:

  • Đơn đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp, đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật (theo mẫu) Tải về In ấn

Không