Toàn trình  Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa

Ký hiệu thủ tục: 1.003658.000.00.00.H38
Lượt xem: 83
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng

Địa chỉ cơ quan giải quyết

Tầng 3, trụ sở khối 7, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực Đường thủy nội địa
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


- Thời gian theo quy định: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.- Thời gian sau cắt giảm: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


 • Quyết định công bố lại hoạt động bến thủy nội địa.


Lệ phí


100.000đ/ lần


Phí


Đang cập nhập


Căn cứ pháp lý • quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa và đường sắt Số: 198/2016/TT-BTC

 • Nghị định 08/2021/NĐ-CP Số: 08/2021/NĐ-CP
a) Nộp hồ sơ TTHC:

 • Chủ bến thủy nội địa gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa đến Sở Giao thông vận tải.

 • Bến thủy nội địa phải được cấp lại giấy phép hoạt động trong các trường hợp sau:

 • + Giấy phép hoạt động hết hiệu lực;

 • + Thay đổi chủ sở hữu;

 • + Thay đổi vùng đất, vùng nước, công dụng của bến.

b) Giải quyết TTHC:

 • Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn chủ bến hoàn thiện hồ sơ.

 • Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giao thông vận tải có văn bản yêu cầu chủ bến bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 • Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa gửi chủ bến, giấy phép hoạt động bến khách ngang sông theo mẫu.

Hồ sơ đề nghị công bố hoạt động

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi vùng đất, vùng nước (đối với trường hợp Thay đổi vùng đất, vùng nước của bến thủy nội địa);   Bản chính: 0 Bản sao: 1
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu các văn bản chứng minh việc thay đổi chủ cảng, bến (đối với trường hợp Thay đổi chủ bến thủy nội địa).   Bản chính: 0 Bản sao: 1
- Đơn đề nghị công bố lại hoạt động cảng, bến thủy nội địa theo mẫu; 18.docx Bản chính: 1 Bản sao: 0

Hồ sơ đối với phần thay đổi kết cấu công trình của bến thủy nội địa:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Bản sao có chứng thực quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật của chủ đầu tư (đối với bến thủy nội địa có dự án đầu tư xây dựng) hoặc phương án khai thác bến thủy nội địa;   Bản chính: 0 Bản sao: 1
- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, bản vẽ hoàn công mặt bằng, mặt chiếu đứng, mặt cắt ngang công trình đối với bến thủy nội địa có dự án đầu tư xây dựng;   Bản chính: 1 Bản sao: 0
- Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của kết cấu nổi, phương tiện, pông-tông hoặc phao neo thuộc diện phải đăng kiểm (nếu sử dụng kết cấu nổi, phương tiện, pông-tông làm cầu bến hoặc bến phao).   Bản chính: 0 Bản sao: 1

File mẫu:

Không