Toàn trình  Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông

Ký hiệu thủ tục: 1.009465.000.00.00.H38
Lượt xem: 113
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam, Cảng vụ Đường thủy nội địa, Sở Giao thông vận tải TP.Đà Nẵng

Địa chỉ cơ quan giải quyết

Tầng 3, trụ sở khối 7, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực Đường thủy nội địa
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


- Thời gian theo quy định: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.- Thời gian sau cắt giảm: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.  Ðối tượng thực hiện Tổ chức
  Kết quả thực hiện


  • Văn bản chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông.

  Lệ phí


  Không

  Phí


  Đang cập nhật

  Căn cứ pháp lý  • Nghị định 08/2021/NĐ-CP Số: 08/2021/NĐ-CP  a) Nộp hồ sơ TTHC:

  • Trước khi thi công công trình (công trình xây dựng: Công trình phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Kè, đập thủy lợi, cầu, bến phà; Phong điện, nhiệt điện, thủy điện; Công trình vượt qua luồng trên không hoặc dưới đáy luồng; Công trình khác ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên đường thủy nội địa.), tổ chức hoạt động ( hoạt động thi công công trình (bao gồm hoạt động nạo vét vùng nước cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu); khai thác tài nguyên, khoáng sản; Khu vực nuôi trồng thủy sản, hải sản (bè cá, lồng cá, đăng, đáy cá, bãi nuôi trồng thủy sản, hải sản); tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí, diễn tập, thể thao, lễ hội; họp chợ, làng nghề, thực hành đào tạo nghề; Các hoạt động khác ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên đường thủy nội địa), chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến cơ quan sau để đề nghị chấp thuận: - Cục Đường thủy nội địa Việt Nam chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với công trình, hoạt động bảo đảm quốc phòng, an ninh trên đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia. - Chi cục đường thủy nội địa khu vực chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với công trình, hoạt động trên đường thủy nội địa quốc gia; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, vùng nước chưa được tổ chức quản lý nhưng có hoạt động vận tải tiếp giáp với hành lang bảo vệ luồng quốc gia, trừ trường hợp quy định thuộc thẩm quyền của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Cảng vụ. - Sở Giao thông vận tải chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với công trình, hoạt động trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, vùng nước chưa được tổ chức quản lý nhưng có hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này. Căn cứ tình hình thực tế, Sở Giao thông vận tải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền, phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông; - Cảng vụ chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động sửa chữa, cải tạo nâng cấp và hoạt động khác trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu thuộc phạm vi quản lý.

  b) Giải quyết TTHC:

  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm có văn bản chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông gửi cho chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân.

  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  - Đơn đề nghị chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông theo mẫu; 33.docx Bản chính: 1 Bản sao: 0
  - Phương án thi công, thời gian, tiến độ thi công công trình, tổ chức hoạt động;   Bản chính: 1 Bản sao: 0
  - Phương án bảo đảm an toàn giao thông;   Bản chính: 1 Bản sao: 0
  - Bản sao bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể của công trình, phạm vi khu vực tổ chức thi công công trình, tổ chức hoạt động.   Bản chính: 0 Bản sao: 1

  File mẫu:

  Không