Toàn trình  Công bố đóng khu neo đậu

Ký hiệu thủ tục: 1.009450.000.00.00.H38
Lượt xem: 177
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải TP.Đà Nẵng
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đường thủy nội địa
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 5 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của chủ đầu tư khu neo đậu.

 • Trực tuyến
 • 5 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của chủ đầu tư khu neo đậu.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 5 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của chủ đầu tư khu neo đậu.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Quyết định về việc công bố đóng khu neo đậu
Lệ phí


Không

Phí


Đang cập nhật

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 08/2021/NĐ-CP Số: 08/2021/NĐ-CP

a) Nộp hồ sơ TTHC:

 • Cá nhân, tổ chức có nhu cầu công bố đóng khu neo đậu hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền sau: - Cục Đường thủy nội địa Việt Nam: công bố đóng khu neo đậu trên đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, khu neo đậu có vùng nước vừa trên đường thủy nội địa quốc gia vừa trên đường thủy nội địa địa phương và các trường hợp khác do Bộ Giao thông vận tải quyết định; - Sở Giao thông vận tải: công bố đóng khu neo đậu trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và các trường hợp khác do Bộ Giao thông vận tải quyết định.

b) Giải quyết TTHC:
 • Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của chủ đầu tư khu neo đậu, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định công bố đóng khu neo đậu.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Biên bản hoàn thành thu hồi báo hiệu, thiết bị neo đậu; biên bản hoàn thành rà quét vật chướng ngại trong vùng nước khu neo đậu. Bản chính: 1Bản sao: 0
- Đơn đề nghị theo mẫu; 11.docx Bản chính: 1Bản sao: 0

File mẫu: