Toàn trình  Công bố hoạt động khu neo đậu

Ký hiệu thủ tục: 1.009449.000.00.00.H38
Lượt xem: 198
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đường thủy nội địa
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 5 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 • Trực tuyến
 • 5 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 5 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Quyết định về việc công bố hoạt động khu neo đậu
Lệ phí


Không

Phí


Đang cập nhật

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 08/2021/NĐ-CP Số: 08/2021/NĐ-CP

a) Nộp hồ sơ TTHC:

 • Cá nhân, tổ chức có nhu cầu công bố hoạt động khu neo đậu nộp hồ sơ cơ quan có thẩm quyền sau: - Cục Đường thủy nội địa Việt Nam: công bố hoạt động khu neo đậu trên đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, khu neo đậu có vùng nước vừa trên đường thủy nội địa quốc gia vừa trên đường thủy nội địa địa phương và các trường hợp khác do Bộ Giao thông vận tải quyết định; - Sở Giao thông vận tải: công bố hoạt động khu neo đậu trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và các trường hợp khác do Bộ Giao thông vận tải quyết định.

b) Giải quyết TTHC:
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định công bố hoạt động khu neo đậu

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Đơn đề nghị công bố hoạt động khu neo đậu theo mẫu; 10.docx Bản chính: 1Bản sao: 0
- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng; Bản chính: 1Bản sao: 0
- Bình đồ khu vực khu neo đậu; Bản chính: 1Bản sao: 0
- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phao neo (nếu dùng phao neo; Bản chính: 1Bản sao: 0
- Biên bản nghiệm thu rà quét vật chướng ngại. Bản chính: 1Bản sao: 0

File mẫu: