Toàn trình  Thiết lập khu neo đậu

Ký hiệu thủ tục: 1.009448.000.00.00.H38
Lượt xem: 190
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải TP.Đà Nẵng
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đường thủy nội địa
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 5 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 • Trực tuyến
 • 5 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 5 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Văn bản thỏa thuận thiết lập khu neo đậu.
Lệ phí


Không

Phí


Đang cập nhật

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 08/2021/NĐ-CP Số: 08/2021/NĐ-CP

a) Nộp hồ sơ TTHC:

 • Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thiết lập khu neo đậu nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền sau: - Cục Đường thủy nội địa Việt Nam: thỏa thuận thiết lập khu neo đậu trên đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, khu neo đậu có vùng nước vừa trên đường thủy nội địa quốc gia vừa trên đường thủy nội địa địa phương và các trường hợp khác do Bộ Giao thông vận tải quyết định; - Sở Giao thông vận tải: thỏa thuận thiết lập khu neo đậu trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và các trường hợp khác do Bộ Giao thông vận tải quyết định

b) Giải quyết TTHC:
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền ra văn bản thỏa thuận thiết lập khu neo đậu gửi cho chủ đầu tư.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Đơn đề nghị thỏa thuận thiết lập khu neo đậu theo mẫu; 9.docx Bản chính: 1Bản sao: 0
- Bản sao văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền; Bản chính: 1Bản sao: 0
- Bình đồ khu vực dự kiến thiết lập khu neo đậu: phải thể hiện phạm vi khu neo đậu, cao trình đáy, vị trí luồng, công trình liền kề (nếu có) trên hệ tọa độ quốc gia VN2000 và hệ cao độ nhà nước, tỷ lệ bản vẽ từ 1/500 đến 1/2.000. Bản chính: 1Bản sao: 0

File mẫu: