Toàn trình  Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính

Ký hiệu thủ tục: 1.009455.000.00.00.H38
Lượt xem: 200
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Sở Giao thông vận tải TP.Đà Nẵng
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đường thủy nội địa
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 5 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 • Trực tuyến
 • 5 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 5 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Quyết định công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính.
Lệ phí


Không

Phí


Đang cập nhật

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 08/2021/NĐ-CP Số: 08/2021/NĐ-CP

 • Thông tư 198/2016/TT-BTC Số: 198/2016/TT-BTC

a) Nộp hồ sơ TTHC:

 • Trước khi đưa bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính vào khai thác, chủ bến nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, quận, huyện được phân cấp.

b) Giải quyết TTHC:
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Đơn nghị công bố hoạt động theo mẫu; 23.docx Bản chính: 1Bản sao: 0
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình (nếu có), Bản chính: 1Bản sao: 0
- Bản sao có chứng thực giấy tờ về sử dụng đất để xây dựng bến (đối với bến khách ngang sông); Bản chính: 0Bản sao: 1
-Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của kết cấu nổi, phương tiện, pông-tông hoặc phao neo thuộc diện phải đăng kiểm (nếu sử dụng kết cấu nổi, phương tiện, pông-tông làm bến). Bản chính: 0Bản sao: 1

File mẫu: