Toàn trình  Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Ký hiệu thủ tục: 1.001758.000.00.00.H38
Lượt xem: 217
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lao động thương binh & xã hội
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 06 Ngày làm việc

  06 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

 • Trực tuyến
 • 06 Ngày làm việc

  06 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 06 Ngày làm việc

  06 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng cho đối tượng theo địa chỉ nơi cư trú mới
Lệ phí


Không

Phí


Không

Căn cứ pháp lý
 • QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI Số: 20/2021/NĐ-CP

 • Bước 1: Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng có văn bản kiến nghị gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú mới

 • Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 • Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định và thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng theo địa chỉ nơi cư trú mới

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Văn bản đề nghị của đối tượng Bản chính: 1Bản sao: 0

File mẫu:

Đagn cập nhật