Mức độ 4  Phê duyệt liên kết giáo dục

Ký hiệu thủ tục: ĐT_64
Lượt xem: 184
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đào tạo với nước ngoài
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc trực tuyến qua dịch vụ công

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Không

Phí


Theo QĐ

Căn cứ pháp lý


Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định  về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

B1 Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
B2 - Tiếp nhận hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định: Ghi phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp từ chối: Ghi phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.
+ Hồ sơ hợp lệ theo quy định: Tiếp nhận và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả hồ sơ.
- Chuyển hồ sơ cho Phòng Giáo dục đại học và Giáo dục thường xuyên (GDĐH&GDTX).
B3 Phân công xử lý hồ sơ
B4 - Thẩm định, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn không quá 05 ngày, nêu rõ lý do.
+ Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn không quá 05 ngày.
+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo.
B5 Chuẩn bị hồ sơ; 
Dự thảo văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định 86/2018/NĐ-CP
B6 Xét duyệt hồ sơ; văn bản trình Lãnh đạo Sở GD&ĐT:
- Nếu đồng ý: Ký duyệt văn bản trình Lãnh đạo Sở GD&ĐT.
- Nếu không đồng ý: Chuyển trả lại hồ sơ.
B7 Xem xét hồ sơ, báo cáo thẩm định hồ sơ; văn bản, tài liệu của Phòng GDĐH&GDTX:
- Nếu đồng ý: Ký phê duyệt văn bản đề nghị Bộ GD&ĐT phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp.
- Nếu không đồng ý: Phê ý kiến và chuyển trả lại hồ sơ đơn vị trình.
B8 Gửi hồ sơ về Bộ GD&ĐT để phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp.
 
B9 Trường hợp hồ sơ quá hạn phải làm văn bản xin lỗi.
 
B10 Tiếp nhận kết quả thẩm định chương trình tích hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 
- Nếu đủ điều kiện: Dự thảo văn bản Quyết định phê duyệt liên kết giáo dục, trình Giám đốc Sở GD&ĐT ký duyệt
- Nếu không đủ điều kiện phê duyệt: Làm văn bản thông báo, nêu rõ lý do.
B11 Xét duyệt hồ sơ; báo cáo thẩm định; văn bản trình Lãnh đạo Sở GD&ĐT:
- Nếu đồng ý: Ký duyệt văn bản trình Lãnh đạo Sở GD&ĐT.
- Nếu không đồng ý: Chuyển trả lại hồ sơ.
B12 Xem xét kết quả thẩm định của Bộ GD&ĐT; hồ sơ, tài liệu liên quan của Phòng GDĐH&GDTX: 
- Nếu đồng ý: Ký phê duyệt văn bản Quyết định phê duyệt liên kết giáo dục hoặc văn bản thông báo không đủ điều kiện phê duyệt nêu rõ lý do.
- Nếu không đồng ý: Phê ý kiến và chuyển trả lại hồ sơ cho Phòng GDĐH&GDTX.
B13 Tiếp nhận văn bản và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
B14 - Thống kê và theo dõi
- Lưu hồ sơ theo quy định
 

1. Đơn đề nghị phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài do các bên liên kết cùng ký theo Mẫu số 01 Phụ lục Nghị định số 86/2018/NĐ-CP
2. Thỏa thuận (Hợp đồng) hợp tác giữa các bên liên kết trong đó có thông tin chi tiết về các bên liên kết, trách nhiệm của các bên đối với nội dung cam kết cụ thể về chương trình, tài liệu học tập và giảng dạy, giáo viên, cơ sở vật chất, kiểm tra, đánh giá, văn bằng, thông tin về tài chính và các nội dung khác
3. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của các bên liên kết: Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục hoặc các tài liệu tương đương khác
4. Chương trình giáo dục của nước ngoài có nội dung, môn học đưa vào chương trình giáo dục tích hợp và chương trình giáo dục tích hợp dự kiến thực hiện
5. Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của chương trình giáo dục nước ngoài hoặc giấy tờ phê duyệt chương trình giáo dục nước ngoài của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu)
6. Văn bản, tài liệu thuyết minh việc tích hợp chương trình giáo dục
7. Đề án thực hiện liên kết giáo dục với nước ngoài do các bên liên kết xây dựng theo Mẫu số 02 Phụ lục Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, bao gồm các nội dung chủ yếu: Sự cần thiết, giới thiệu các bên liên kết; nội dung liên kết; cơ sở vật chất, thiết bị; danh sách giáo viên dự kiến kèm theo lý lịch chuyên môn; đối tượng, tiêu chí và quy mô tuyển sinh; văn bằng, chứng chỉ sẽ cấp, tính tương đương của văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài đối với văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam (nếu có); biện pháp đảm bảo quyền lợi của người học và người lao động; bộ phận phụ trách liên kết, lý lịch cá nhân của người đại diện cơ sở giáo dục Việt Nam và cơ sở giáo dục nước ngoài tham gia quản lý chương trình; mức học phí, sự hỗ trợ tài chính của cá nhân, tổ chức Việt Nam và nước ngoài (nến có), dự toán kinh phí, cơ chế quản lý tài chính; trách nhiệm và quyền hạn của các bên liên kết; trách nhiệm và quyền hạn của giáo viên và học sinh.
*Thành phần :  02 bộ

File mẫu:

Không