Toàn trình  Cấp Giấy phép kết nối các tuyến đường sắt

Ký hiệu thủ tục: 1.004685.000.00.00.H38
Lượt xem: 670
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đường sắt
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Dịch vụ bưu chính
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Giấy phép kết nối các tuyến đường sắt
Lệ phí


Không

Phí


Theo QĐ

Căn cứ pháp lý
 • Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị Số: 26/2018/TT-BGTVT

Nộp hồ sơ TTHC:

 • Tổ chức, cá nhân có nhu cầu kết nối các tuyến đường sắt nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kết nối trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kết nối:

 • - Bộ Giao thông vận tải đối với các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia;

 • - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với: + Các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn quản lý; + Các tuyến đường sắt đô thị với tuyến đường sắt đô thị đi qua địa giới hành chính hai tỉnh trở lên trong trường hợp vị trí kết nối trên địa bàn quản lý.

Giải quyết TTHC:
 • - Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kết nối tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ phải có văn bản hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện.

 • - Thời hạn giải quyết hồ sơ: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp phép kết nối. Trường hợp không cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

 • - Sau khi đã hoàn thành kết nối, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kết nối quyết định công bố, Điều chỉnh hệ thống đường sắt theo quy định của Luật Đường sắt.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị cấp giấy phép kết nối của chủ đầu tư theo mẫu quy định 11-Mẫu đơn đề nghị .doc Bản chính: 1Bản sao: 0
Bản sao các tài liệu sau: Bản chính: 0Bản sao: 0
+ Quyết định đầu tư dự án kết nối các tuyến đường sắt; Bản chính: 0Bản sao: 1
+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các công trình đường sắt; hệ thống thông tin, tín hiệu đường sắt tại khu vực kết nối; trung tâm Điều hành giao thông vận tải; đấu nối không gian và đấu nối kỹ thuật với các công trình liên quan tại vị trí kết nối; Hồ sơ bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ đã được phê duyệt kèm theo Quyết định phê duyệt theo quy định của pháp luật; Bản chính: 0Bản sao: 1
+ Phương án tổ chức thi công kết nối các công trình đường sắt; hệ thống thông tin, tín hiệu đường sắt tại khu vực kết nối; trung tâm Điều hành giao thông vận tải; đấu nối không gian và đấu nối kỹ thuật với các công trình liên quan tại vị trí kết nối; Biện pháp bảo đảm an toàn thi công, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ trong khu vực kết nối; Bản chính: 0Bản sao: 1
+ Phương án tổ chức chạy tàu trên tuyến đường sắt đã được kết nối và giải pháp bảo đảm an toàn giao thông sau khi kết nối. Bản chính: 0Bản sao: 1

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kết nối của chủ đầu tư theo mẫu quy định Tải về In ấn