Toàn trình  Chấp thuận chủ trương kết nối các tuyến đường sắt

Ký hiệu thủ tục: 1.004691.000.00.00.H38
Lượt xem: 600
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đường sắt
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Dịch vụ bưu chính
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Văn bản chấp thuận chủ trương kết nối
Lệ phí


Không

Phí


Theo QĐ

Căn cứ pháp lý
 • Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị Số: 26/2018/TT-BGTVT

Nộp hồ sơ TTHC:

 • Tổ chức, cá nhân có nhu cầu kết nối các tuyến đường sắt nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương kết nối trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương kết nối:

 • - Bộ Giao thông vận tải đối với các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia;

 • - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với: + Các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn quản lý; + Các tuyến đường sắt đô thị với tuyến đường sắt đô thị đi qua địa giới hành chính hai tỉnh trở lên trong trường hợp vị trí kết nối trên địa bàn quản lý.

Giải quyết TTHC:
 • - Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương kết nối tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ phải có văn bản hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện.

 • - Thời hạn giải quyết hồ sơ: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền có văn bản chấp thuận chủ trương kết nối.

 • - Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản nêu rõ lý do.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương kết nối theo mẫu quy định 10-Mẫu VB đề nghị .doc Bản chính: 1Bản sao: 0
Quy hoạch xây dựng tuyến đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng đề nghị kết nối được cấp có thẩm quyền phê duyệt Bản chính: 1Bản sao: 0
Bình đồ khu vực kết nối Bản chính: 1Bản sao: 0
Bình diện, trắc dọc đường sắt khu vực kết nối Bản chính: 1Bản sao: 0
Phương án kỹ thuật kết nối: đường sắt; hệ thống thông tin, tín hiệu đường sắt tại khu vực kết nối; trung tâm Điều hành giao thông vận tải; đấu nối không gian và đấu nối kỹ thuật với các công trình liên quan tại vị trí kết nối Bản chính: 1Bản sao: 0

File mẫu:

 • Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương kết nối theo mẫu quy định Tải về In ấn