Tìm thấy 453 thủ tục

Mức độ 2
Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
Mức độ 2
Thủ tục Hòa giải tranh chấp đất đai
Mức độ 2
Chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên
Mức độ 2
Cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
Mức độ 2
Chuyển nhượng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
Mức độ 2
Điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
Mức độ 4
Mua hóa đơn lẻ
Mức độ 2
Mua quyển hóa đơn
Mức độ 2
Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê
Mức độ 2
Quyết định bán tài sản công
Mức độ 4
Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ
Mức độ 4
Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công
Mức độ 2
Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công
Mức độ 4
Quyết định điều chuyển tài sản công
Mức độ 4
Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công
Loading...