Tìm thấy 137 thủ tục

Toàn trình
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng
Toàn trình
Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
Toàn trình
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất
Toàn trình
Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Toàn trình
Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến
Toàn trình
Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng
Toàn trình
Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố.
Toàn trình
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
Toàn trình
Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia
Toàn trình
Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc
Toàn trình
Cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch
Một phần
Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện nhập khẩu
Một phần
Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa
Toàn trình
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Toàn trình
Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia
Loading...