Tìm thấy 137 thủ tục

Toàn trình
Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác
Toàn trình
Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo
Một phần
Cấp lại Giấy phép lái xe
Toàn trình
Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế
Toàn trình
Cấp lại Giấy phép xe tập lái
Toàn trình
Cấp mới Giấy phép lái xe
Một phần
Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp
Toàn trình
Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp
Một phần
Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp
Một phần
Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam
Một phần
Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp
Toàn trình
Cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng
Toàn trình
Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
Toàn trình
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn
Toàn trình
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu
Loading...